Potrebujete pomôcť? Zavolajte nám
+421 911 717 966
(Po - Pia: 9:00 - 17:00)
0,00 
Kategórie produktov
Potrebujete poradiť?
+421 911 717 966
info@igorvlk.sk

Kedy sa vypláca opatrovateľský príspevok?

Dátum publikácie: 8. septembra 2022

V dôsledku zdravotných ťažkostí alebo vyššieho veku, mnoho ľudí je odkázaných na pomoc inej osoby. Existuje viacero možností, ako takúto opateru zaobstarať – či už využijete asistenčné služby, pobyt v špeciálnych zariadeniach alebo domácu starostlivosť. Pokiaľ však chcete vášmu blízkemu dopriať opateru a starostlivosť v domácom prostredí, máte nárok požiadať o príspevok na opatrovanie. Ako na to? Spísali sme pre vás pár základných informácií o tom, kedy máte na príspevok nárok a aké podmienky je potrebné splniť. 

Peňažný príspevok na opatrovanie

Peňažný príspevok na opatrovanie poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ÚPSVaR). Slúži na zabezpečenie pomoci tým, ktorí sú zdravotne ťažko postihnutí a potrebujú pomoc pri:

 • základných úkonoch,
 • starostlivosti o domácnosť,
 • realizovaní sociálnych a vzdelávacích aktivít.

Tento príspevok môžete získať len v prípade, že spĺňate stanovené podmienky a osobne opatrujete osobu so zdravotným postihnutím – musíte byť takzvaná oprávnená osoba. Oprávnenou osobou ste vtedy, ak spĺňate 2 podmienky. Prvou je samotné opatrovanie blízkeho, pri druhej podmienke musíte spĺňať jednu z nasledujúcich možností:

 • ste manžel, manželka, rodič, náhradný rodič, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra), zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra), svokor, svokra, švagor, švagriná, neter, synovec fyzickej osoby s ŤZP,
 • bývate s fyzickou osobou s ŤZP (pri rodinných príslušníkoch nie je podmienkou, aby bývali s opatrovanou osobou).

Ako podať žiadosť o opatrovateľský príspevok?

Aby ste teda mohli žiadať o príspevok na opatrovanie, musíte byť oprávnená osoba, ktorá súčasne:

 • je plnoletá,
 • je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony,
 • je fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie,
 • má písomne udelený súhlas osoby s ŤZP.

Podmienky však nemusíte spĺňať len vy, ale človek, na ktorého budete opatrovať. Pri žiadosti o príspevok je potrebný komplexný posudok od lekára. Lekár na základe vyšetrení a zdravotného stavu posúdi, či a do akej miery je pacient alebo váš blízky odkázaný na vašu pomoc. Týka sa to úkonov, ako napríklad obliekanie, jedenie, vylučovanie, hygiena, pohyb, zmena polohy, orientácia, ale tiež dodržiavanie liečebného režimu a potreba dohľadu – pričom rozsah potrebnej pomoci musí byť aspoň 8 hodín denne.

Pokiaľ sú splnené tieto podmienky, môžete si podať žiadosť. Žiadosť sa podáva písomne na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vám prislúcha podľa trvalého bydliska. Druhá možnosť je, podať žiadosť elektronicky. V tom prípade však musí byť podpísaná elektronickým podpisom. Žiadosť o príspevok musí vždy obsahovať odôvodnenie.

ziadost o prispevok na opatrovanie

Kedy nemáte nárok na opatrovateľský príspevok?

Peňažný príspevok na opatrovanie vám nebude poskytnutý v prípade, ak je opatrovanej osobe poskytnutý príspevok na osobnú asistenciu alebo:

 • opatrovateľská služba na viac ako 8 hodín mesačne,
 • týždenná pobytová sociálna služba,
 • celoročná pobytová sociálna služba s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste alebo zariadení núdzového bývania.

Koho môžete opatrovať?

O príspevok na opatrovanie žiadajú najčastejšie rodinní príslušníci, ktorí chcú svojmu blízkemu poskytnúť čo najväčšiu opateru a starostlivosť. Nie je však podmienkou, že musí ísť len o člena rodiny. Pokiaľ však opatrovaný človek nie je s vami v príbuzenskom vzťahu, musíte spĺňať podmienku spolužitia v jednej domácnosti, resp. minimálne musíte zdieľať rovnakú adresu trvalého pobytu. Táto podmienka neplatí pre príslušníkov rodiny.

Opatrovateľský príspevok na dôchodcu

prispevok na opatrovanie dochodcu

Hoci sa pri príspevku na opatrovanie najčastejšie skloňuje slovné spojenie ťažko zdravotne postihnutý (ŤZP), môžete požiadať aj o opatrovateľský príspevok na seniora. Slovenská legislatíva totiž nerozlišuje medzi starostlivosťou o ŤZP a opatrovaním seniorov. Postup podania žiadosti, výška príspevku a vyplácanie príspevku je preto totožné s príspevkom na opatrovanie ŤZP.

ÚPSVaR zhodnotí samostatnosť seniora na základe žiadosti a lekárskych posudkov a rozhodne o tom, do akej miery je senior odkázaný na pomoc inej osoby. V niektorých prípadoch môže byť u ľudí nad 80 rokov stupeň odkázanosti na pomoc vysoký aj bez prítomnosti závažných diagnóz.

Ako sa na opatrovanie pripraviť?

Zmena zariadenia, respektíve úprava domácnosti pri opatrovaní pacienta alebo seniora, je často nevyhnutným krokom. Podľa toho, aké zdravotné ťažkosti a potreby daný človek má, existujú viaceré možnosti prípravy.  Medzi najčastejšie používané pomôcky patria napríklad madlá a držadlá, pomôcky na WC, schodíky, ale napríklad aj chodítka či sprchovacie stoličky. Pomôžu vám predovšetkým vtedy, pokiaľ je opatrovaný človek schopný sa pohybovať sám, ale potrebuje oporu pri vstávaní, kráčaní či sadaní.

Pokiaľ opatrujete ležiaceho pacienta, zídu sa vám napríklad antidekubitné matrace a polohovacie vankúše, ktoré vám pomôžu s prevenciou proti vzniku preležanín. Mnoho zdravotných pomôcok môže váš blízky získať aj na predpis od lekára. Pri týchto pomôckach je celá suma alebo jej časť hradená zdravotnou poisťovňou. Veľkou pomocou môže byť napríklad invalidný vozík na predpis, nakoľko ide o finančne náročnejšiu položku.

Ako sa starat o leziaceho pacienta

Staráte sa o imobilného pacienta?

Spísali sme pre vás prehľad hygienických pomôcok, ktoré vám pomôžu uľahčiť starostlivosť o imobilného pacienta v domácom prostredí.

Všetky práva vyhradené © Igor Vlk - súkromná firma 2016 - 2022
envelopephone-handsetlocationbullhornclockcross